Vi ser fram emot att höra från dig
Ring oss idag!

VVS värme/kondens

Isopartner har lösningarna för effektiv isolering av VVS-installationer

Genom att Isolera VVS-installationer (värme, ventilation och sanitet) gör vi våra bostads- och arbetsmiljöer både sundare, bekvämare och säkrare. Isoleringen bidrar också i hög grad till att skapa energieffektiva byggnader genom att minimera energiförlusterna och därigenom minska utsläppen av växthusgaser. 

Att se till att rör från takbrunnar är korrekt kondensisolerade bidrar till att undvika kondensutfällning och dropp vid t ex vinterdagar med töväder.

Isopartner erbjuder ett brett sortiment av produkter för värme- och kondensisolering av såväl rör som ventilationskanaler. Att isolera med rätt produkt för varje användningsområde gör det möjligt att bl a uppnå den önskade verkningsgraden, minimera tillväxt av bakterier som legionella, minska störande ljud samt att bidra till att öka livslängden på hela installationen.

I Isopartners sortiment finns också ett brett utbud av ytbeklädnader av olika material för både inom- eller utomhusapplikationer samt montagemateriel för ett korrekt montage.

Rörskålar_av_mineralull

Rörskålar av mineralull – lättmonterad effektiv rörisolering

Rörskålar används i första hand som termisk isolering på varmvattenrör resp kallvattenrör men också för kondensisolering och till ångrör. Då mineralullsfibrerna riktning går runt röret så når man en väldigt god isolerförmåga utan onödiga energiförluster.

Rörskålarna är, oavsett fabrikat, ytbeklädda med ångbromsande aluminiumfolie samt försedda med tejpförslutning i längsgående överlapp vilket ger ett snabbt och smidigt montage.

Vid kondensisolering av kallvattenrör ska övriga skarvar fogtätas med godkänd aluminiumtejp.

Rörskålarna är klassade som obrännbara och kan därför med fördel utan annan ytbeklädnad användas i exempelvis utrymningsvägar.

Folielamellmattor – Lätta och formstabila mattor

Folielamellmattor med tvärställd/kantställd mineralull i lameller som är limmade på ångbromsande aluminiumfolie är i första hand avsedda för kondensisolering och termisk isolering av luftbehandlingsinstallationer. Tack vare lamellerna är mattorna enkla och smidiga att montera på cirkulära ventilationskanaler.

För kondensisolering fogtätas skarvarna med fabrikantens godkända aluminiumfolietejp.

Folielamellmattorna kan också med fördel användas på rektangulära kanaler och på tankar och andra behållare.

Tack vare ytskiktsklassningen som obrännbart material är mattorna godkända att använda i exempelvis utrymningsvägar.

Folieamellmattor_Lamella_mats
Armaflex_AF

Cellgummiisolering – flexibel kondensisolering av VVS-installationer

Cellgummi med slutna celler är har mycket goda egenskaper som kondensisolering men lämpas sig också väl som termisk isolering av såväl rörsystem som komfortkyla och luftbehandlingsinstallationer. Flexibiliteten i materialet och sortimentet av slangar till rör och plattmaterial till större dimensioner och övriga komponenter gör att det kan användas till hela installationen.

I vårt sortiment från Europas ledande producenter finns ett brett sortiment av väl beprövade produkter, både förklistrat sortiment och produkter med särskilda egenskaper som UV-beständiga, halogen-/kloridfria och produkter med lägre rökutveckling vid brand. I sortimentet finns också ett komplett sortiment med rörupphängningar som gör att termiska bryggor undviks vid upphängningarna.

Våra partners inom VVS-isolering

Contact

group1
Intresseområden
group2
CAPTCHA