Vi ser fram emot att höra från dig
Ring oss idag!

ISOPARTNER driver hållbarhet: EiiF TIPCHECK

Identifiera energi- och kostnadsbesparingar som kan uppnås genom industriell isolering

Energibesparingspotentialen för isolering inom industrin är betydande, men isoleringen är fortfarande svag i många produktionsanläggningar. TIPCHECK-revisionen identifierar på ett tillförlitligt sätt de energi- och kostnadsbesparingar som kan uppnås genom industriell isolering. ISOPARTNER vill förbättra vårt klimat genom att använda mer och bättre isolering. Det finns en betydande potential för energibesparingar och minskade koldioxidutsläpp genom att förbättra värmeisoleringen i industrianläggningar. Ju högre temperaturer industrin utsätts för, desto viktigare roll spelar en bra teknisk isolering för att kontrollera värmeförlusterna. Dessutom har studier gjord av EiiF visat att en betydande andel av lågtemperaturanläggningar (50–100 °C) är helt oisolerade och därför har en stor potential för energibesparingar. Denna potential är för närvarande outnyttjad trots att den är kostnadseffektiv att genomföra.

EIIF TIPCHECK

TIPCHECK gynnar industrin:

TIPCHECK-programmet ger flera energimässiga och icke energimässiga fördelar för energianvändaren, försörjningssystemet och ekonomin. Industriell isolering är en beprövad teknik som ger många fördelar:

  • minskar energi- och produktionskostnader
  • ökar energieffektiviteten
  • minskar CO₂-utsläppen
  • förbättrar processeffektiviteten
  • minskar säkerhetsriskerna för personal och utrustning
  • ökar konkurrenskraften
  • 75% av TIPCHECKs leder till investeringar i isolering
  • Återbetalningstiden för de initierade TIPCHECK-isoleringsprojekten var i de flesta fall 2 år eller ännu kortare.

Lär dig hur TIPCHECK hjälper olika sektorer att spara energi

Hur genomför vi TIPCHECK-revisionen?

TIPCHECK utförs av certifierade experter och består av flera steg.

Under uppstartsmötet definieras projektets omfattning och mål i samarbete med kunden. Därefter samlar vi in all relevant information.

Nästa steg är fältarbetet, där inspektionen utförs. Vi analyserar den aktuella situationen för isoleringen och de nödvändiga åtgärderna.

Baserat på dessa resultat kommer de potentiella besparingarna att beräknas med TIPCHECK-verktyget. Observationerna sammanställs i en detaljerad TIPCHECK-rapport som sedan presenteras för kunden.

Läs mer om TIPCHECK-processen

BASF Antwerp

Vägen till att bli TIPCHECK-certifierad

EiiF (European Industrial Insulation Association) erbjuder utbildning för energirevisorer för att tillhandahålla verktyg och lösningar för att spara energi inom industrin och minska koldioxidutsläppen genom att förbättra isoleringslösningarna.

Utbildningen gör det möjligt att utvärdera prestandan hos det nuvarande isoleringssystemet och presentera bättre isoleringslösningar för att spara energi och minska koldioxidutsläppen. Det är en intensiv kontaktutbildning på fem dagar plus några ytterligare utbildningstillfällen. De som klarar utbildningen kallas EiiF-kvalificerade TIPCHECK-ingenjörer.

 

EiiF (European Industrial Insulation Association) erbjuder utbildning för energirevisorer för att tillhandahålla verktyg och lösningar för att spara energi inom industrin och minska koldioxidutsläppen genom att förbättra isoleringslösningarna. Utbildningen gör det möjligt att utvärdera prestandan hos det nuvarande isoleringssystemet och presentera bättre isoleringslösningar för att spara energi och minska koldioxidutsläppen. Det är en intensiv kontaktutbildning på fem dagar plus några ytterligare utbildningstillfällen. De som klarar utbildningen kallas EiiF-kvalificerade TIPCHECK-ingenjörer.

Begär en TIPCHECK-granskning eller be om mer information

group1
Intresseområden
group2
CAPTCHA