Vi ser fram emot att höra från dig
Ring oss idag!

European Industrial Insulation Foundation (EiiF)

Vad är Eiif?

European Industrial Insulation Foundation (EiiF) är en icke vinstdrivande stiftelse med huvudkontor i Schweiz. EiiF grundades 2009 av 12 grundande partners: Armacell, Bilfinger SE, cape, FESI, G+H Isolierung, Hertel, Kaefer, Kaimann, Foamglas, Rockwool, ISOVER, Termisol Termica. Som en neutral och ideell institution främjar EiiF isolering som en top-of-mind-metod för att förbättra hållbarhet och lönsamhet. Sedan starten har EiiF etablerat sig som en resurs för industrier som behöver minska CO2-utsläppen och spara energi. Deras aktiviteter ökar medvetenheten om de många fördelarna med industriell isolering.

ISOPARTNER: stolt medlem i EiiF

EiiF omfattar mer än 50 ledande industriella isoleringsföretag som sträcker sig från globala aktörer till små och medelstora företag och konsulter. IPCOM-koncernen och därmed ISOPARTNER-affärsenheterna är medlemmar i Eiif, eftersom "we power sustainability"!

TIPCHECK ger opartisk information om de energibesparingar som uppnås genom isolering

TIPCHECK-programmet (Technical Insulation Performance Check) utvecklades av EiiF under 2009. Syftet med TIPCHECK-programmet är att förse industrin med verktyg och lösningar för att spara energi och minska koldioxidutsläppen genom att förbättra tekniska isoleringssystem. Det standardiserade verktyget för granskning av termisk energi är i linje med EN 16247 och ISO 50002 och utvärderar prestandan hos industriella isoleringssystem.

Läs mer om TIPCHECK

EIIF TIPCHECK