Vi ser fram emot att höra från dig
Ring oss idag!

Back to basics: Isolera ljud och bekämpa buller

I Back to basics-serien vill vi inte göra mycket buller utan tvärtom bekämpa det. Ljud kan ge mycket glädje till livet, men att hålla decibel på en rimlig nivå är viktigt.

Denna artikel är författad av vårt systerföretag Kespet i samarbete med Armacell.
Back to basics: Insulating sound and combating noise - Kespet Oy

Ljud är en del av livet, men det finns gränser för allt

Ljud berikar vårt liv, men vi vill helst inte höra vissa ljud. Till exempel, om man bor i en lägenhet vill man ha integritet för sig själv och sina grannar. Det är inte trevligt för någon att höra ljudet av varje toalettbesök eller dusch, varje gång barnen leker eller varje relationskris som ljuder genom väggarna.

Oavsett om det är hemma eller på jobbet, utomhus eller inomhus, finns ljudet nästan överallt - rymden är förmodligen det enda undantaget eftersom ljudet inte färdas genom vakuum. Ljud är en mekanisk rörelse av vågor, dessa uppfattas av hörselsystemet när ljudvågorna färdas genom luften till örat. Förutom luftburet ljud kan ljud också förekomma som vibration eller stomljud om vibrationen sker i ett fast föremål, som till exempel, ramen på en maskin eller apparat.

Vi strävar efter att isolera, dämpa och avvisa ljud och buller.

  • Med ljudisolering, strävar vi efter att förhindra ljudöverföring från ett utrymme till ett annat, antingen som luftburet ljud eller genom strukturer som strukturburet buller.
  • Med ljuddämpning vill vi minska ljudenergin.
  • Med bullerreducering strävar vi efter att minska effekterna av skadligt ljud. Utöver ljudisolering och dämpning är syftet även att förhindra ljudgenerering.

För att en person ska höra en förändring i lufttrycket som ljud måste frekvensen på förändringen vara tillräckligt hög - åtminstone cirka 16 gånger per sekund. Ljudets frekvens uttrycks i Hertz (Hz). Ett ljud över 16 000 Hz är ultraljud och kan inte höras av människor.

Ljud från omgivningen är ofta en blandning av flera ljud, och vi uppfattar vanligtvis kombinationen av flera ljud som buller. Enheten för ljudtryck är decibel (dB), vilket uttrycker intensiteten hos ljudet.

Vi bekämpar buller i många olika miljöer

Ljudisolering innebär att minska effektnivåerna för ljud när det passerar genom en isolerande struktur som exempelvis en vägg. Ljud kan antingen absorberas i ett material, passera genom det eller reflekteras från det.

Ljudisolering är viktigt eftersom buller orsakar tillfällig och permanent hörselskada - yrkesmässig bullerexponering är ansvarig för cirka 16% av hörselnedsättning hos vuxna över hela världen. Dessutom har buller negativa effekter på vår sömn och vår kropp, och gör det svårt att kommunicera genom tal.

Bullerreducering är uppdelad i tre sektorer:

  1. Allmän bullerdämpning minskar buller på arbetsplatser.
  2. Bullerreducering i vår miljö syftar särskilt till att bekämpa buller från trafik- eller bygg- och industribuller.
  3. HVAC-buller/ljuddämpningsteknik syftar till att bekämpa buller från byggnadsutrustning och VVS.

Utan isolering, skulle teknisk utrustning i våra byggnader generera mycket buller och ljud

Teknisk utrustning genererar buller och ljud i hem- och arbetsmiljön, vilket gör att det är viktigt att isolera dessa. Du kan delvis eller helt omsluta en bullrig maskin eller apparat. För att dämpa ljudet som kommer från en kanal kan du isolera med ljudabsorberande material.

Avlopp är en vanlig källa till ljud och buller. Flödet av avloppsvatten genererar främst buller genom röret. De primära ljudkällorna är avstick och böjar, där plötsliga flödesstörningar uppstår.

För att förbättra ljuddämpningen av röret kan du välja ett rör av ljudabsorberande material eller med en tjockare vägg, eller belägga röret med ett extra lager av till exempel är Armacell Arma Comfort-produkter som är utmärkta för akustisk isolering av avloppsrör. 
Prata med oss på ISOPARTNER om ljud och bullerdämpning! Vi har produkter på lager.

Låt oss vara tysta en stund, men håll utkik – det kommer mer!

Denna artikel publicerades ursprungligen av vårt finska systerbolag, Kespet Oy, i samarbete med Armacell och har översatts till svenska. 

Originaltitel: Back to basics: Insulating sound and combating noise

Läs även andra delar av denna artikelserie: Back to basics