Vi ser fram emot att höra från dig
Ring oss idag!

Senaste informationen från Paroc angående pågående utvärdering av isoleringsprodukter för brandklassade ventilationskanaler daterad 2024-05-29

Viktig information från Paroc daterat 2024-05-29

Bäste kund!

Här kommer den senaste uppdateringen från Paroc gällande isoleringsprodukter för brandklassade ventilationskanaler daterat 2024-05-29.

Nedan ser ni orginalbrevet från från Paroc.

29 maj 2024

Re: Pågående utvärdering av isoleringsprodukter för brandklassade ventilationskanaler

Detta brev följer vårt senaste meddelande som skickades ut den 29 februari 2024, där Paroc Group Oy (”Paroc”) meddelade att man stoppar all försäljning av sitt sortiment av isoleringsprodukter för brandklassade ventilationskanaler för användning i VVS-system i byggnader.

Detta steg togs som en försiktighetsåtgärd medan Paroc granskade potentiella avvikelser relaterade till vissa produkter inom dess portfölj av isoleringsprodukter för brandklassade ventilationskanaler. Alla produkter är nu permanent stoppade.

Vi fortsätter att utvärdera – tillsammans med relevanta övervakningsmyndigheter – överensstämmelsen hos installerade produkter när det gäller efterlevnad av gällande byggregler. Vi fortsätter att hålla dig informerad och uppskattar din fortsatta förståelse och samarbete i denna fråga.
Vi bekräftar Parocs engagemang för VVS-branschen, och att vi räknar med att ha en portfölj av ersättande produkter på marknaden under andra halvan av 2024.

Med respekt,
Marja Jakola                                         
Generaldirektör Paroc Technical Insulation
PAROC® Group

Frågor angående detta brev, kontakta din lokala säljare på ISOPARTNER.